Deze site bevat computerprogrammatuur en documentatie waarvan de auteursrechten
zich bevinden bij Service for Publishers te Amsterdam. Service for Publishers verleent
u het recht om deze programmatuur te gebruiken volgens de overeengekomen richtlijnen.
Service for Publishers houdt zich nadrukkelijk het eigendoms- en exploitatierecht voor.
De site maakt gebruik van cookies voor het correct functioneren.
Login
Wachtwoord
Service for Publishers
Westermarkt 4, Amsterdam
Telefoon: 020 3309670